de IJsberen

Aan de Noorderkroonstraat te Dordrecht is onze structuurgroep de IJsberen gevestigd. Deze groep biedt gespecialiseerde opvang en dagbehandeling voor kinderen in de leeftijd van 3 tot ongeveer 6 jaar met een ontwikkelingsachterstand. Op deze groep wordt nauw samengewerkt met SDK kinderopvang, Logonet Drechtsteden en Ergotherapiepraktijk Hoekschenwaard.

Adres:
Noorderkroonstraat 164
3318 VT Dordrecht


Neem contact op