Voor verwijzers

Samenwerkende Jeugdhulp is opgezet vanuit de visie dat jeugdhulp binnen de reguliere opvang laagdrempelig is en aansluit bij de wensen en behoeften van het gezin. Door de hulp binnen de reguliere opvang setting aan te bieden, zijn we in staat om problemen in de opvoedomgeving of kindeigen problematiek vroegtijdig te signaleren. Daarnaast is er dagelijks zicht op de kinderen en hun ouders, waardoor er een vinger aan de pols kan worden gehouden. Hierdoor kan er snel en laagdrempelig hulp worden ingezet en kan mogelijk de behoefte aan zwaardere hulpverlening in de toekomst worden voorkomen.

De focus van de aangeboden hulp ligt altijd bij vroegsignalering en vroeghulp of preventie. Het doel van de hulpverlening is om vragen van gezinnen en kinderen in een vroeg stadium te kunnen beantwoorden en hen in hun eigen kracht te stimuleren of de eigen kracht aan te boren. Per gezin wordt zoveel mogelijk maatwerk geleverd, om de best passende vorm van hulpverlening te kunnen aanbieden. Samenwerkende Jeugdhulp zet in op brede en lichte opvoed- en opgroeiondersteuning en snelle hulp bij problemen, om dreigende escalatie of doorverwijzing naar specialistische hulpverlening waar mogelijk te kunnen voorkomen.Neem contact op